Informatie ivm Corona Virus

Heropening vanaf maandag 11 mei 2020.
Voorafgaand aan uw afspraak, wil ik u van tevoren goed informeren over de aanpassingen die noodzakelijk zijn voor mij, voor u en m.b.t. uw behandeling.
Vanuit de overheid, het RIVM en mijn beroepsvereniging zijn er bepaalde voorwaarden aan de heropening verbonden.

• Om te beginnen dient u voorafgaand aan uw afspraak na te gaan of er bij u of een van uw gezinsleden eventueel verschijnselen merkbaar zijn, zoals verkoudheid, niezen, hoesten, verhoging of koorts, etc. Is dat het geval, dan kan ik u nl. niet behandelen en mag u de praktijk niet betreden. U kunt de afspraak dan kosteloos annuleren.

• Ten tweede heb ik een aantal aanpassingen getroffen om tijdens uw behandeling, in het belang van uw en mijn gezondheid, het eventuele besmettingsrisico te minimaliseren.
Voor deze aanpassingen verwijs ik u graag naar de bijlage, met het verzoek deze goed te lezen alvorens u naar de praktijk komt.

Ik hoop op uw begrip in deze ongewone situatie en kijk er naar uit u weer van dienst te kunnen zijn.